StarLight vs. VisionFive

StarFive provides the following formats for StarLight vs. VisionFive.