Pin List

The following table shows the signal names for each pin.

Table 1. Pin List Description (A)
Pin No. Signal Name
A1 VSS
A2 QSPI_DATA0
A3 QSPI_SCLK
A4 GPIO0
A5 AVSS_PCIE1
A6 PCIE1_CKREFN
A7 AVSS_PCIE1
A8 PCIE1_TXP
A9 AVSS_PCIE0
A10 PCIE0_CKREFN
A11 AVSS_PCIE0
A12 PCIE0_TXP
A13 AVSS_PCIE0
A14 USB_ID
A15 USB_DP
A16 USB_DM
A17 GPIO49
A18 GPIO53
A19 GPIO51
A20 AVSS_HDMI
A21 HDMITX0_TX2P
A22 HDMITX0_TX2N
A23 HDMITX0_TX1P
A24 HDMITX0_TX1N
A25 AVSS_HDMI
Table 2. Pin List Description (B)
Pin No. Signal Name
B1 QSPI_DATA2
B2 QSPI_DATA1
B3 QSPI_CSN0
B4 GPIO2
B5 AVSS_PCIE1
B6 PCIE1_CKREFP
B7 AVSS_PCIE1
B8 PCIE1_TXN
B9 AVSS_PCIE1
B10 PCIE0_CKREFP
B11 AVSS_PCIE0
B12 PCIE0_TXN
B13 AVSS_PCIE0
B14 USB_VBUS18
B15 VCCA33_USB
B16 AVSS_USB
B17 VSS
B18 GPIO52
B19 GPIO41
B20 GPIO42
B21 AVSS_HDMI
B22 AVSS_HDMI
B23 AVSS_HDMI
B24 AVSS_HDMI
B25 AVSS_HDMI
Table 3. Pin List Description (C)
Pin No. Signal Name
C1 QSPI_DATA3
C2 VSS
C3 QSPI_SEL18
C4 GPIO1
C5 GPIO3
C6 GPIO4
C7 PCIE1_RXP
C8 AVSS_PCIE1
C9 AVDL_PCIE1
C10 AVSS_PCIE0
C11 PCIE0_RXP
C12 AVDL_PCIE0
C13 AVSS_PCIE0
C14 USB_RREF
C15 VCCA18_USB
C16 AVSS_USB
C17 GPIO45
C18 VSS
C19 GPIO39
C20 VSS
C21 GPIO59
C22 AVDD09_HDMI
C23 AVDD_HDMI
C24 HDMITX0_TX0P
C25 HDMITX0_TX0N
Table 4. Pin List Description (D)
Pin No. Signal Name
D1 SD0_DATA0
D2 SD0_CLK
D3 VDD1833_QSPI
D4 VSS
D5 GPIO6
D6 GPIO5
D7 PCIE1_RXN
D8 AVSS_PCIE1
D9 AVDH_PCIE1
D10 AVSS_PCIE0
D11 PCIE0_RXN
D12 AVSS_PCIE0
D13 AVSS_PCIE0
D14 AVDD09_USB
D15 GPIO50
D16 GPIO56
D17 GPIO62
D18 GPIO37
D19 VSS
D20 GPIO63
D21 GPIO36
D22 AVDD_HDMI
D23 AVSS_HDMI
D24 AVSS_HDMI
D25 HDMITX0_TX3P
Table 5. Pin List Description (E)
Pin No. Signal Name
E1 SD0_DATA1
E2 SD0_DATA3
E3 VSS
E4 SD0_CMD
E5 SD0_DATA2
E6 SD_SEL18
E7 VSS
E8 VDD1833_GPIO3
E9 VSS
E10 VSS
E11 AVSS_PCIE0
E12 VSS
E13 AVDH_PCIE0
E14 AVSS_USB
E15 GPIO54
E16 GPIO48
E17 VSS
E18 GPIO46
E19 GPIO55
E20 VSS
E21 GPIO43
E22 PVSS_HDMI
E23 PVDD_HDMI
E24 HDMITX0_EXTR
E25 HDMITX0_TX3N
Table 6. Pin List Description (F)
Pin No. Signal Name
F1 GPIO18
F2 GPIO16
F3 SD0_DATA4
F4 SD0_DATA5
F5 SD0_DATA7
F6 SD0_DATA6
F7 SD0_STRB
F8 VSS
F9 VDD1833_SD0
F10 VSS
F11 VSS
F12 VSS
F13 VSS
F14 GPIO47
F15 VDD1833_GPIO2
F16 VDD1833_GPIO2
F17 GPIO38
F18 GPIO40
F19 GPIO60
F20 GPIO61
F21 GPIO57
F22 GPIO44
F23 VSS
F24 VSS
F25 AVSS_HDMI
Table 7. Pin List Description (G)
Pin No. Signal Name
G1 GPIO17
G2 VSS
G3 GPIO15
G4 GPIO14
G5 GPIO20
G6 GPIO19
G7 VSS
G8 VSS
G9 VDD
G10 VDD
G11 VDD
G12 VSS
G13 VSS
G14 VSS
G15 VSS
G16 VSS
G17 VSS
G18 VSS
G19 VSS
G20 VSS
G21 GPIO58
G22 VSS
G23 VSS
G24 MIPITX_L0N
G25 MIPITX_L0P
Table 8. Pin List Description (H)
Pin No. Signal Name
H1 GPIO9
H2 GPIO11
H3 GPIO13
H4 VSS
H5 GPIO12
H6 VDD1833_GPIO4
H7 VSS
H8 VDD
H9 VDD
H10 VSS
H11 VDD
H12 VSS
H13 VSS
H14 VSS
H15 VSS
H16 VDD
H17 VDD
H18 VDD
H19 VDD
H20 VDD
H21 VSS
H22 VSS
H23 VSS
H24 MIPITX_L1N
H25 MIPITX_L1P
Table 9. Pin List Description (J)
Pin No. Signal Name
J1 GPIO8
J2 VSS
J3 GPIO7
J4 GPIO10
J5 VSS
J6 VDD
J7 VDD
J8 VSS
J9 VSS
J10 VSS
J11 VDD_CPU
J12 VDD_CPU
J13 VDD_CPU
J14 VSS
J15 VSS
J16 VDD
J17 VSS
J18 VDD
J19 VSS
J20 VDD
J21 VDD
J22 VSS
J23 VSS
J24 MIPITX_L2N
J25 MIPITX_L2P
Table 10. Pin List Description (K)
Pin No. Signal Name
K1 GMAC1_TXD3
K2 GMAC1_TXC
K3 GMAC1_RXDV
K4 GMAC1_TXD2
K5 GMAC1_TXEN
K6 VSS
K7 VDD
K8 VSS
K9 VSS
K10 VDD_CPU
K11 VSS
K12 VDD_CPU
K13 VDD_CPU
K14 VSS
K15 VSS
K16 VDD
K17 VSS
K18 VDD
K19 VSS
K20 VDD
K21 VDD
K22 VSS
K23 VDD_MIPITX
K24 MIPITX_L3N
K25 MIPITX_L3P
Table 11. Pin List Description (L)
Pin No. Signal Name
L1 GMAC1_TXD0
L2 VSS
L3 GMAC1_RXD0
L4 VSS
L5 VSS
L6 VSS
L7 VDD
L8 VDD
L9 VSS
L10 VDD_CPU
L11 VSS
L12 VDD_CPU
L13 VDD_CPU
L14 VSS
L15 VSS
L16 VDD
L17 VDD
L18 VDD
L19 VSS
L20 VDD
L21 VSS
L22 VCC18A_MIPITX
L23 VSS
L24 MIPITX_L4N
L25 MIPITX_L4P
Table 12. Pin List Description (M)
Pin No. Signal Name
M1 GMAC1_RXD1
M2 GMAC1_MDIO
M3 GMAC1_RXC
M4 GMAC1_TXD1
M5 VDD1825_GMAC1
M6 VSS
M7 VSS
M8 VDD
M9 VSS
M10 VDD_CPU
M11 VDD_CPU
M12 VDD_CPU
M13 VDD_CPU
M14 VSS
M15 VSS
M16 VSS
M17 VSS
M18 VDD
M19 VSS
M20 VSS
M21 VSS
M22 VSS
M23 GND09A_MIPIRX
M24 MIPIRX_DN5
M25 MIPIRX_DP5
Table 13. Pin List Description (N)
Pin No. Signal Name
N1 GMAC1_MDC
N2 GMAC1_RXD3
N3 GMAC1_RXD2
N4 VDD1825_GMAC0
N5 VSS
N6 VSS
N7 VSS
N8 VDD
N9 VDD
N10 VSS
N11 VSS
N12 VSS
N13 VSS
N14 VDD
N15 VDD
N16 VDD
N17 VDD
N18 VDD
N19 VSS
N20 VSS
N21 VSS
N22 VCC18A_MIPIRX
N23 GND09A_MIPIRX
N24 MIPIRX_DN4
N25 MIPIRX_DP4
Table 14. Pin List Description (P)
Pin No. Signal Name
P1 GMAC0_TXEN
P2 VSS
P3 GMAC0_TXD2
P4 VSS
P5 OTP_PENVDD2
P6 VSS18_OTP
P7 VDD18_OTP
P8 VSS
P9 VDD
P10 VDD
P11 VDD
P12 VDD
P13 VSS
P14 VDD
P15 VDD
P16 VSS
P17 VDD
P18 VSS
P19 VDDA18_TEMP
P20 VSS
P21 VSS
P22 VCC09A_MIPIRX
P23 GND09A_MIPIRX
P24 MIPIRX_DN3
P25 MIPIRX_DP3
Table 15. Pin List Description (R)
Pin No. Signal Name
R1 GMAC0_TXD1
R2 GMAC0_TXC
R3 VSS
R4 GMAC0_RXD1
R5 VCCA18_PLL0
R6 VCCA18_PLL2
R7 VCCA18_PLL1
R8 VSS
R9 VDD
R10 VSS
R11 VSS
R12 VSS
R13 VSS
R14 VSS
R15 VSS
R16 VSS
R17 VSS
R18 VSS
R19 VSS18_TEMP
R20 ANA18_TEMP_VSS
R21 ANA18_TEMP_TEST1
R22 GND09A_MIPIRX
R23 GND09A_MIPIRX
R24 MIPIRX_DN2
R25 MIPIRX_DP2
Table 16. Pin List Description (T)
Pin No. Signal Name
T1 GMAC0_RXDV
T2 GMAC0_RXC
T3 GMAC0_TXD3
T4 VSS
T5 VSS_PLL0
T6 VSS_PLL2
T7 VSS_PLL1
T8 VSS
T9 VDD_DDR
T10 VDD_DDR
T11 VSS
T12 VDDQ_DDR
T13 VDDQ_DDR
T14 VDDPLL_DDR
T15 VDDQ_DDR
T16 VDDQ_DDR
T17 VDDQ_DDR
T18 VSS
T19 VDD18_TEMP
T20 ANA18_TEMP_VCAL
T21 ANA18_TEMP_TEST0
T22 GPIO35
T23 GND09A_MIPIRX
T24 MIPIRX_DN1
T25 MIPIRX_DP1
Table 17. Pin List Description (U)
Pin No. Signal Name
U1 VSS
U2 GMAC0_RXD2
U3 GMAC0_RXD0
U4 GMAC0_TXD0
U5 VDD_PLL0
U6 VDD_PLL2
U7 VDD_PLL1
U8 VSS
U9 VDD_DDR
U10 VDD_DDR
U11 VSS
U12 VDDQ_DDR
U13 VDDQ_DDR
U14 VDDQ_DDR
U15 VDDQ_DDR
U16 VDDQ_DDR
U17 VDDQ_DDR
U18 VSS
U19 VSS
U20 VDD1833_GPIO1
U21 GPIO34
U22 GPIO33
U23 GND09A_MIPIRX
U24 MIPIRX_DN0
U25 MIPIRX_DP0
Table 18. Pin List Description (V)
Pin No. Signal Name
V1 RSTN
V2 GMAC0_MDC
V3 GMAC0_RXD3
V4 GMAC0_MDIO
V5 VSS_PLL0
V6 VSS_PLL2
V7 VSS_PLL1
V8 VSS
V9 VDD_DDR
V10 VDD_DDR
V11 VSS
V12 VDDQ_DDR
V13 VDDQ_DDR
V14 VDDQ_DDR
V15 VDDQ_DDR
V16 VDDQ_DDR
V17 VSS
V18 VSS
V19 VDD1833_GPIO1
V20 VSS
V21 GPIO32
V22 VSS
V23 GPIO28
V24 GND09A_MIPIRX
V25 GND09A_MIPIRX
Table 19. Pin List Description (W)
Pin No. Signal Name
W1 TESTEN
W2 RGPIO2
W3 VSS
W4 RGPIO0
W5 RGPIO1
W6 RGPIO3
W7 VSS
W8 VDD_DDR
W9 VDD_DDR
W10 VSS
W11 VSS
W12 VSS
W13 VSS
W14 VDDQCK_DDR
W15 VSS
W16 VSS
W17 VSS
W18 VSS
W19 GPIO29
W20 GPIO31
W21 GPIO27
W22 GPIO24
W23 GPIO26
W24 GPIO21
W25 GPIO25
Table 20. Pin List Description (Y)
Pin No. Signal Name
Y1 RTC_XIN
Y2 RTC_XOUT
Y3 VDD_RTC
Y4 VSS
Y5 VDD1833_AON
Y6 VSS
Y7 VDD_DDR
Y8 VDD_DDR
Y9 VSS
Y10 VSS
Y11 VSS
Y12 DDR_ADR[5]
Y13 DDR_BG[1]
Y14 VSS
Y15 DDR_PLL_REFOUT_N
Y16 DDR_CKE[1]
Y17 DDR_PLL_TESTOUT_P
Y18 VSS
Y19 VSS
Y20 GPIO30
Y21 GPIO22
Y22 VSS
Y23 GPIO23
Y24 VSS
Y25 DDR_DQ[3]
Table 21. Pin List Description (AA)
Pin No. Signal Name
AA1 VSS_RTC
AA2 VSS18_OSC
AA3 VDD18_OSC
AA4 VSS
AA5 VSS
AA6 VSS
AA7 VDD_DDR
AA8 VSS
AA9 VSS
AA10 DDR_ADR[13]
AA11 DDR_ADR[6]
AA12 DDR_ADR[7]
AA13 DDR_BA[1]
AA14 DDR_CS_N[3]
AA15 DDR_PLL_REFOUT_P
AA16 VSS
AA17 DDR_PLL_TESTOUT_N
AA18 DDR_CKE[0]
AA19 VSS
AA20 VSS
AA21 DDR_DQ[9]
AA22 DDR_DQ[13]
AA23 DDR_DQ[7]
AA24 DDR_DQ[6]
AA25 DDR_DM_DBI_N[0]
Table 22. Pin List Description (AB)
Pin No. Signal Name
AB1 OSC_XIN
AB2 OSC_XOUT
AB3 VSS
AB4 DDR_DQ[28]
AB5 DDR_DQ[31]
AB6 VSS
AB7 VSS
AB8 DDR_DQ[23]
AB9 DDR_DQ[20]
AB10 VSS
AB11 DDR_ADR[0]
AB12 DDR_ACT_N
AB13 VSS
AB14 DDR_RAS_N_ADR16
AB15 DDR_CAS_N_ADR15
AB16 DDR_BA[0]
AB17 DDR_CS_N[1]
AB18 DDR_RESET_N
AB19 VSS
AB20 DDR_DQ[12]
AB21 DDR_DQ[11]
AB22 VSS
AB23 DDR_DQ[2]
AB24 VSS
AB25 DDR_DQ[0]
Table 23. Pin List Description (AC)
Pin No. Signal Name
AC1 VSS
AC2 VSS
AC3 DDR_DQ[29]
AC4 VSS
AC5 DDR_DQ[30]
AC6 VSS
AC7 DDR_DQ[22]
AC8 VSS
AC9 DDR_DQ[18]
AC10 DDR_ADR[12]
AC11 DDR_ADR[11]
AC12 DDR_ADR[8]
AC13 DDR_ADR[2]
AC14 DDR_ADR[1]
AC15 DDR_BG[0]
AC16 DDR_ATB1
AC17 VSS
AC18 DDR_CS_N[0]
AC19 DDR_ODT[0]
AC20 DDR_DQ[15]
AC21 VSS
AC22 DDR_DQ[10]
AC23 VSS
AC24 DDR_DQ[4]
AC25 DDR_DQ[1]
Table 24. Pin List Description (AD)
Pin No. Signal Name
AD1 DDR_DM_DBI_N[3]
AD2 DDR_DQ[27]
AD3 DDR_DQ[25]
AD4 DDR_DQS_N[3]
AD5 VSS
AD6 DDR_DQ[21]
AD7 DDR_DQS_N[2]
AD8 DDR_DQ[19]
AD9 DDR_DQ[17]
AD10 VSS
AD11 DDR_ADR[10]
AD12 DDR_CK_P[1]
AD13 DDR_ADR[3]
AD14 VSS
AD15 DDR_CK_N[0]
AD16 DDR_ERR_N
AD17 DDR_ATB0
AD18 DDR_CS_N[2]
AD19 DDR_ODT[1]
AD20 DDR_DQ[14]
AD21 DDR_DQ[8]
AD22 DDR_DQS_P[1]
AD23 DDR_DQ[5]
AD24 DDR_DQS_N[0]
AD25 VSS
Table 25. Pin List Description (AE)
Pin No. Signal Name
AE1 VSS
AE2 VSS
AE3 DDR_DQ[24]
AE4 DDR_DQS_P[3]
AE5 DDR_DQ[26]
AE6 DDR_DM_DBI_N[2]
AE7 DDR_DQS_P[2]
AE8 VSS
AE9 DDR_DQ[16]
AE10 DDR_ADR[9]
AE11 DDR_ADR[4]
AE12 DDR_CK_N[1]
AE13 VSS
AE14 DDR_PAR
AE15 DDR_CK_P[0]
AE16 VSS
AE17 DDR_WE_N_ADR14
AE18 VSS
AE19 DDR_CAL
AE20 DDR_DM_DBI_N[1]
AE21 VSS
AE22 DDR_DQS_N[1]
AE23 VSS
AE24 DDR_DQS_P[0]
AE25 VSS